Piráti Prahy 12 vysadili další lípu, jmenuje se Sláva

Piráti Prahy 12 vysadili další lípu, jmenuje se Sláva

Tradičně vždy na podzim sází Piráti na Praze 12 lípu. Letos se sešli u ZŠ Rakovského, aby se opět ujali krumpáče a lopat. Celkově již počtvrté, takže k lipám Ludmile, Vlastě a Anežce přibyl letos strom, jehož jméno a s ním spojený příběh je naopak netradiční.

V pátek 9. září se na radnici Prahy 12 uskutečnilo slavnostní poděkování dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří nabídli pomoc a otevřeli náruč uprchlíkům přicházejícím po 24. únoru z napadené Ukrajiny. Za přítomnosti ukrajinské komunity poděkoval starosta Jan Adamec (Piráti) lidem, kteří se na přijetí Ukrajinek a jejich dětí na Praze 12 významně podíleli.

Právě na tuto akci navázalo sobotní sázení. Piráti strom vysadili na památku dobrovolnického nasazení a Česko-Ukrajinské spolupráce.

Je symbolické, že Sláva, jak se lípa jmenuje, zapustila na Praze 12 kořeny právě v den, kdy podle většiny zdrojů ukrajinská armáda zásadně postoupila v rámci ofenzívy proti okupační armádě. Lze tak po dlouhé době s mírným optimismem napsat: Sláva! Sláva Ukrajině.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu