Roční bilance Pirátů na radnici Prahy 12

Roční bilance Pirátů na radnici Prahy 12

Nyní je to rok od voleb, kdy nám voliči vyslovili důvěru, za kterou jim děkujeme. Sluší se tedy zmínit, co se nám během našeho působení podařilo prosadit. Změn je celá řada, některé jsou drobnější, které občan nemusí na první pohled zaznamenat či se ho dotýkají nepřímo. Jiné pro změnu výraznější, a proto se zde omezím na pár nejvýraznějších změn.

Iniciovali jsme zavedení videopřenosů ze zastupitelstva. Dále jsme navázali spolupráci se spolkem samospráv „Otevřená města“ čímž se nám podařilo zveřejnit ekonomiku úřadu za poslední roky přehledně a na jednom místě v aplikaci CityVizor (cityvizor.cz). Zároveň pracujeme na zapojení do magistrátního CityVizora (cityvizor.praha.eu).

V rámci transparence jsme zavedli jmenné hlasování Rady či prohlasovali novou podobu směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu. V rámci boje se suchem a vedrem jsme upravili seče, iniciovali výsadbu nových stromů, vysadili květinovou louku a mnohem efektivněji začali využívat dešťovou vodu.

Samozřejmostí je náš tlak na vypracovávání územních studií u klíčových rozvojových lokalit. Při jednání s developery se snažíme docílit nejrozumnějšího využití daných záměrů s ohledem na specifika dotčených lokalit (omezení předimenzované výstavby, víceúčelové využití staveb apod.). Uspěli jsme mj. s odvoláním proti nevhodnému projektu „Dvou věží“ na Kamýku. Dále pracujeme na co možná nejvhodnějším (a pro městskou část nejvýhodnějším) využitím bývalého Prioru. Zároveň se nyní pouštíme do rekonstrukce Sofijského náměstí. Připravujeme se též na vybudování nové sportovní haly pod Policejní akademií.

Jak již bylo úvodem nastíněno, některé body našeho volebního programu se nám daří realizovat rychleji, některé jsou bohužel během na delší trať. Každopádně se snažíme činit všechno proto, abychom dostáli závazku vůči našim voličům.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu