Pyrotechnika neohrožuje jen domácí mazlíčky a památky

Pyrotechnika neohrožuje jen domácí mazlíčky a památky

Když z pražského magistrátu přišla zpráva, že hlavní město plánuje rozšířit zákaz používání zábavné pyrotechniky i na 31. prosince a 1. ledna, byl jsem rád, že se konečně začíná řešit každoroční ohrožování životů zvířat a znečišťování životního prostředí. Po prostudování navrhované úpravy vyhlášky mi ale přišlo, že návrh je až zbytečně přísný tím, že zakazuje tradiční používání pyrotechniky během Silvestra a Nového roku na celém území Prahy. Na druhou stranu některá místa, zvířata i osoby je nutné před pyrotechnikou a jejími následky chránit. Tradice, netradice. A nejde jen o domácí mazlíčky nebo svaté na Karlově mostě.

Co na to ostatní?

V rámci standardního připomínkového řízení k této vyhlášce jsem problém diskutoval i v rámci našich pirátských krajských expertních týmů (KET) a prosazoval kompromisní návrh. Stejný pohled na věc sdílelo i mnoho dalších kolegů z některých jiných pražských čtvrtí.

Vzkaz z Dvanáctky

Na jaře jsme tudíž na Radě městské části Prahy 12 odhlasovali a následně magistrátu zaslali připomínky (viz Usnesení Rady městské části Praha 12 z 24. 3. 2020), které se dají shrnout takto: Striktně nezakazovat ohňostroje ve dnech na přelomu roku na celém území hl. m. Prahy, ale definovat lokality, kde by užívání pyrotechniky bylo škodlivé a nežádoucí. Takovým místem je logicky památková rezervace. Považuji za ně ale například také tok řeky Vltavy, včetně jejích ostrovů a blízkého okolí, a také okolí nemocnic a lůžkových zdravotnických zařízení.

Silvestr ano, rachejtle v přírodě, u zvířat a nemocnic ne

Magistrát připomínky naše, ostatních městských částí, policie, Ministerstva vnitra a občanů vyslyšel. Od původního záměru zákazu používání pyrotechniky na Silvestra a Nový rok na celém území Prahy upustil. Naopak rozšířil zákaz na všechny vodní toky a jejich bezprostřední okolí, přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, zvláště chráněná území, přírodní parky a okolí Zoologické zahrady hl. m. Prahy, okolí útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost. A dále také na okolí zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči, domovů pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Definitivní konec pro lampiony

Je potřeba ještě dodat, že nová vyhláška myslí i na tzv. lampiony štěstí, které už v minulosti způsobily nejeden požár. V jejich případě platí zákaz na celém území hl. m. Prahy bez výjimky.

Už letos

Návrh nové vyhlášky schválila Rada hl. m. Prahy 2. listopadu a ve čtvrtek 12. listopadu následně i zastupitelstvo. Platit začne už v prosinci. Oblíbená tradice tak na letošního Silvestra chybět nebude, vyhne se ale těm místům, kdy by mohla škodit. Apeluji prosím na všechny, kdo se na Silvestra chystají pyrotechniku odpalovat, aby po sobě vzniklý odpad opět odnesli a nezůstával ležet na loukách, trávnících a jinde v našem společném prostoru.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu