Proč je uzavřena pumptracková dráha v Urbánkově

Proč je uzavřena pumptracková dráha v Urbánkově

Stále více obyvatel ze sídliště Na Beránku se ptá, kdy bude konečně otevřena oblíbená pumptracková dráha u křižovatky ulic Urbánkova a Pertoldova. Bohužel důvodem uzavření nebyl jen Covid, ale i revizní posudek z listopadu 2020 a nyní nového detailnějšího posudku z června 2021, který stanovil, že dráha není bezpečná. Níže bychom chtěli celý případ vysvětlit.

Vznik dráhy

V roce 2016 Rada MČ Praha 12 schválila nejdříve záměr (R-087-001-16) a pak bez výběrového řízení zakázku (R-092-004-16) na stavbu pumptrackové dráhy. Cena dráhy od firmy Parkitect dodaná a instalovaná firmou Way to Nature s.r.o. byla 1 861 374 Kč vč. DPH.

Dráha se stala vyhledávaným místem pro děti a mládež z přilehlého sídliště. Bohužel se však objevily stížnosti na hluk od některých obyvatel přilehlého bytového domu a dosud kvůli němu nyní vedou s městskou částí soudní spor.

Neodborné Adámkovo odhlučnení, ztráta záruky

Přestože hluková měření nikdy nepotvrdila překročení limitů, minulé vedení radnice Prahy 12 se s hlukem pokusilo něco udělat. Sáhlo však k řešení poněkud kutilskému: vnitřek dílů dráhy nechalo vyplnit PUR pěnou. Přes upozornění několika stran, že tímto krokem městská část přijde o záruku, vypsala k tomuto bývalá Rada zakázku, kterou za 248 891 Kč vyhrála firma INTEIZOL s.r.o. (R-127-013-17). Materiál tehdy předkládal František Adámek (ČSSD).

Stížnosti oněch obyvatel na hluk však přetrvávají dodnes. Co hůř, kvůli tomuto neautorizovanému zásahu ztratila městská část záruku na dráhu.

Mezera
Foto z revizního posudku

Technický stav

Díly dráhy jsou vyrobeny převážně z překližky. Podle výrobce by měla dráha vydržet řadu let. Kvůli vložení PUR pěny však není možné pravidelně dotahovat všechny šrouby a navíc se ve dřevě začala více držet voda, začalo docházet k hnilobě.

Revizní posudek z června 2021 poukázal na zásadní vady:

Závěr revize: Jednotlivé bloky cyklodráhy se deformují a dochází k nadměrné tvorbě technických mezer mezi nimi. V částech dráhy, kde jsou největší oblouky, byla zjištěna nadměrná hniloba dřevěných dílů v části přírub jednotlivých bloků, rovněž zde dochází k silnému výskytu dřevokazných hub a tedy k destrukci okrajových lišt, kde jsou dlouhé vruty. Při najetí kolem na tyto části by mohlo dojít nejen k proražení plášťů kol, ale i k poranění uživatelů. Na dráze je třeba provést celkovou rekonstrukci. Pokud je ukončena záruka výrobce, lze opravu zadat kvalifikované truhlářské/zámečnické firmě, za předpokladu, že nové díly budou vyrobeny podle stávající předlohy.

Výsledkem je drahá oprava mimo záruku…

Po mnoha urgencích získala městská část 10.6.2021 nabídku od původní dodavatelské firmy na rekonstrukci dráhy (včetně odstranění pěny) ve výši téměř milion korun, tedy ve výši poloviny původní částky, ve které jsou i dvě varianty: jen opravy nebo i s částečnou výměnou celých dílů, obě vychází cenově podobně. Téměř milion korun si však v dnešní době městská část nemůže dovolit na takovou opravu vynaložit.

Momentálně zvažujeme levnější alternativu: opravit dráhu neautorizovanou firmou tak, aby dráha opět získala kladný revizní posudek.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu