Jsme proti prodeji pozemku pod budovou pošty na Sofijském náměstí

Jsme proti prodeji pozemku pod budovou pošty na Sofijském náměstí

Příští týden bude Rada městské části Praha 12 rozhodovat o tom, jestli České poště prodat či směnit pozemek pod budovou pošty na Sofijském náměstí. Česká pošta tento požadavek vznáší dlouhodobě, včetně schůzky 14. 2. 2018, ze které je tato tisková zpráva.

Hlavním důvodem, proč pozemek neprodávat, je udržení kontroly města nad tím, co se na tomto místě bude stavět. Jedná se velmi lukrativní pozemek, kde by každý deveoper rád postavil nějaký obří bytový dům.

Metropolitní plán

V novém Metropolitním plánu je navíc na tomto místě zakreslená stanice metra (na obrázku výše růžový kroužek) a počítá se s bytovou výstavbou, což dává místu hned další rozměr.

Hrozbu si uvědomují i někteří radní, je zmíněná i v tiskové zprávě výše.

Na schůzce zástupci MČ Prahy 12 opět připomněli nutnost ošetřit situaci ohledně pozemku a objektu provozovaného Českou poštou na Sofijském náměstí, aby nedošlo ke zneužití developerem, který by na tomto lukrativním místě mohl realizovat jiný druh stavby.

Radní Jan Marhoul (ČSSD) odpovědný za majetek se ale po dotazu Zbyňka Boublíka (Změna pro Prahu 12) na Facebooku (25. 5. 2018) vyjádřil v tom smyslu, že žádnou hrozbu nevidí a je pro prodej (či směnu).

Marhoul je pro

Píše, že Pošta bez vlastnictví pozemků odmítá do objektu investovat, maximálně, že uvnitř vymalují. Již toto tvrzení není pravda, protože 23. 2. 2018 byl naší radnici zaslán dopis, že v roce 2019 pošta plánuje rekonstrukci vnitřku pobočky.

“Pokud by se mělo jednat o žádoucí rekonstrukci exteriéru, preferovali bychom dohodu obou stran. Česká pošta je stále státní podnik, teoreticky by tedy měl jednat v zájmu veřejnosti stejně jako městská část. Nejlepší by bylo spojit rekonstrukci budovy pošty s rekonstrukcí sousedního Prioru, v rámci jedné otevřené architektonické soutěže,” říká Jan Adamec, člen pirátského týmu na Praze 12.

“Vlastnictví pozemku je zásadní způsob, jak si veřejnost může uchovat kontrolu nad budoucí podobou tohoto místa. K prodeji takto důležitého pozemku není žádný zásadní důvod,” dodává pirátský zastupitel Lukáš Findeis.

Až se jednou budou občané ptát, kdo může za předimenzovanou výstavbu na Sofijském náměstí, zde najdou odpověď. Pokud s prodejem také nesouhlasíte, pošlete panu Marhoulovi třeba e-mail.

(úvodní obrázek by Czech Wikipedia user Packa - CC BY-SA 2.5)


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu