Otázky a odpovědi k prodeji majetku v roce 2021

Otázky a odpovědi k prodeji majetku v roce 2021

Hlavním bodem 19. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 bude v úterý 2. února schvalování rozpočtu na rok 2021. V rozpočtu je naplánován prodej nemovitostí ve vlastnictví městské části. Přinášíme přehledné odpovědi na hlavní otázky týkající se těchto prodejů.

V jaké hodnotě jsou prodeje naplánovány?

Položka v rozpočtu činí 124.712.000 Kč. Ve skutečnosti je však nutné prodat jen majetek v hodnotě alespoň 53 milionů na pokrytí výdajů na novou budovu radnice. Vyšší celková částka je v rozpočtu z důvodu, že jako příjmy městské části musí být naplánovány též příjmy, které budou ve skutečnosti kryty z dotací. (Například na školku Mydlinky městská část dostala již v roce 2020 od hlavního města dotaci 35 milionů, z pohledu rozpočtu je však tato stále kryta z prodejů.)

Proč se majetek městské části prodává?

S prodeji se počítá od roku 2016, kdy je rada v předchozím volebním období naplánovala pro financování výstavby nové radnice. Nyní je podstatné prodej realizovat za co nejlepších podmínek.

Kolik městská část plánuje, že za nemovitosti utrží?

Za již vypsané a inzerované nemovitosti je plán získat minimálně 53 milionů, které souvisí s financováním výstavby nové radnice (viz str. 1 rozpočtu). Další prodeje s velkou pravděpodobností nebudou realizovány díky zmíněným dotacím.

Které nemovitosti se budou prodávat?

Prodávat se budou budovy úřadu v Hausmannově ulici, které zůstanou prázdné po přestěhování do nové radnice, a dvě budovy u ulice Komořanská (viz aktualita na stránkách Prahy 12).

Do kdy plánuje městská část objekty prodat?

Prodeje se uskuteční v první polovině roku 2021.

Nebude na odprodaných pozemcích docházet k nepřiměřené výstavbě?

Pozemky leží ve stabilizovaném území a v jejich okolí se nachází jen relativně nízké budovy. Výšková budova by tedy nebyla v souladu s územním plánem.

Jaké způsoby prodeje městská část využije?

Prodeje se realizují napřímo. Je povinnost záměr vyvěsit na úřední desce. Navíc byly umístěny inzeráty na serveru sreality.cz a na realitním portálu hlavního města Prahy. Přímo na objektech o prodeji informují bannery.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu