Naše připomínky k Metropolitnímu plánu

Naše připomínky k Metropolitnímu plánu

Do 26. 7. 2018 je možné posílat připomínky k návrhu nového územního, tzv. Metropolitního plánu. Jeho pravidla rozvoje by po zapracování připomínek měla od roku 2023 určovat budoucnost a veškerou výstavbu v hlavním městě na další desetiletí. Na první pohled se může zdát, že nový územní plán obsahuje jednoznačně kladné změny. Bohužel při podrobném zkoumání se ukázaly i závažné nedostatky.

Sestavili jsme naše připomínky týkající se jak Prahy 12, tak obecné k celému plánu.

 1. Plochy stávajících obchodních center označit jako plochy komerční vybavenosti. Pro místní obyvatele se jedná o jediná dostupná nákupní centra v docházkové vzdálenosti. Týká se:
  • Sofijské náměstí (parcely 4400/74, 4400/76, 4400/83, 4400/93, 4400/108, 4635/590, k.ú. Modřany)
  • OC Vltava (parcely 68, 73, 71/1, k.ú. Modřany)
  • OC Labe (parcely 4137/5, 4635/6, 4635/190, 4635/263, 4635/264, k.ú. Modřany)
  • OC Otava (parcely 4635/87 a 4635/90, k.ú. Modřany)
  • OC Kamýk (parcela 1859/36, k.ú. Kamýk)
  • OC Obzor (parcely 873/60 a 873/62, k.ú. Kamýk)

  Poznámka: OC Sázava a OC Jasná takto označeny již jsou.

 2. Přidat novou výškovou hladinu 16 podlaží. Současná kategorie 13 až 21 podlaží je oproti ostatním výškovým kategoriím definovaných v Metropolitním plánu velmi široká. Týká se například:
  • okolí ulic Pavlíkova, Machuldova, Cuřínova, Zimova (k.ú. Kamýk)
  • okolí ulic Cílkova, Pšenčíkova, Durychova (k.ú. Kamýk)
  • okolí ulic Dobevská, Imrychova (k.ú. Kamýk)
 3. Snížit podlažnost u stávajícího obchodního centra Obzor z 8 na 2 (parcely 873/60 a 873/62, k.ú. Kamýk). Na slídlištích jsou vyšší obytné bloky domů vyvažovány nižšími objekty občanské vybavenosti. Ostatní obchodní centra (viz první bod) jsou v Metropolitním plánu označena jako dvoupodlažní, požadujeme, aby to tak zůstalo.

 4. Snížit podlažnost na místě parkovišť u ulice Zimova z 21 na 2 z důvodu zachování funkce parkování pro obytatele domu v ulici Zimova.

 5. Upravit oblast Komořan podle právě dokončované územní studie, zejména vedení tramvajové trati, část oblasti strojíren označit jako transformační plochu.

 6. U veškerých parků žádáme změnu ze zastavitelných na nezastavitelné s možností umístit do nich lampy veřejného osvětlení, odpadkové koše atd. MP má možnosti, jak označit park jako nezastavitelný a přitom si zachovat možnost postavit nebo umístit do něj ty objekty a věci, které tam patří. I když mají parky zvláštní ochranu nestavebních bloků, nepovažujeme to za dostatečné opatřením k jejich ochraně. Týká např. lesoparku Kamýk.

 7. Požadujeme vyznačení objektů občanské vybavenosti jejich plochou a nikoli pouze bodem, což představuje nedostatečnou ochranu těchto veřejnosti sloužících zařízení.

 8. Nesouhlasíme s úbytkem městské zeleně o 10 %, což je v rozporu se Strategií Adaptace na klimatickou změnu a Implementačním plánem k této strategii, kterou schválila Rada hl. m. Prahy. Požadujeme zachování zeleně v plném rozsahu.

 9. V parku ve volné zástavbě snížit limit rozšíření stávajících budov z 20 % na 10 %

V následujících týdnech budeme objíždět Prahu 12 s putovním informačním stánkem a upozorňovat občany na problémy, které Metropolitní plán přináší v jejich okolí. U informačního stánku můžete podepsat připomínky k Metropolitnímu plánu, jejichž základ tvoří ty výše uvedené, připomínky budou konkretizovány na místní lokalitu. Místa a časy uveřejníme na naší Facebookové stránce. Můžete si prohlédnout příklad připomínek pro oblast ul. Cílkova a Pšenčíkova.

Připomínky předáme 25. 7. 2018 na Magistrát.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu