Radnice MČ Praha 12 reagovala na sucho a horko řadou opatření

Radnice MČ Praha 12 reagovala na sucho a horko řadou opatření

Byly omezeny seče trávy, testujeme zachytávání dešťové vody, radnice nově spolupracuje s Výzkumným ústavem rostlinné výroby. Kromě toho byla rozmístěna pítka pro drobná zvířata, v plánu jsou výsadby stromů i celých alejí.

K omezení sečí trávy místostarostka pro životní prostředí Eva Tylová uvádí:

“Vnímáme zásadní úlohu městské zeleně pro zpříjemnění podmínek pro život ve městě, proto jsme se rozhodli podpořit životaschopnost trávníků. Snížili jsme počet sečí městských trávníků, letos jsme zatím sekali dvakrát. Podle metodiky HMP sečeme na výšku 10 cm, nesečeme při teplotách nad 30 °C. Při každé seči jsme některé trávníky nechali neposekané, hlavně ty méně frekventované, kam nechodí lidé ani psi. Důsledně se seče kolem dětských hřišť a laviček, osvědčilo se nám vysekat pruh kolem chodníku. Vytipovali jsme také plochy pro založení lučních trávníků, založit nový luční trávník je však náročné. Proto jsme se soustředili na dosetí stávajících ploch ale třeba i na rozvoj lučních společenství menším počtem sečí. Pro zachování populací hmyzu jsme některé plochy sekali po pruzích, abychom dali šanci motýlům a dalším.”

Radnice mj. navázala spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby. Na území MČ bylo provedeno několik měření půdní vlhkosti pod různě vysokými trávníky. Radnice bude na základě měření vyhodnocovat, zda vyšší trávník zadrží více vody. Podle Evy Tylové měření zatím tento výsledek jednoznačně ukazují.

Důležitým tématem je zachytávání dešťové vody. Bohužel historicky jsou města projektována tak, aby většina vody rychle odtekla, s čímž nyní radnice bojují. Na P12 se první instalovaná nádrž nachází ve volnočasovém areálu VOSA.

Eva Tylová vysvětluje:

“Postupně tipujeme místa, kde lze nádrže umístit a budeme je využívat v péči o veřejnou zeleň. Plánujeme i podzemní nádrže, do kterých bychom zachytili vodu ze zpevněných ploch. Voda je pro nás klíčová, musíme s ní lépe hospodařit. Stejně tak požadujeme budování dešťových nádrží u developerských projektů. V budoucnu chceme rozšířit plochy ozeleněných střech, a i v tom budou vzneseny požadavky při výstavbě nových a opravě starých budov. Do aktivit spojených s dešťovou vodou zapojujeme naše občany. Zachycenou vodu mohou využít pro zalévání komunitních zahrádek, společně sázíme stromy, keře a luční trávníky. Občanům i na sídlišti instalujeme kompostéry.”

Mezi další adaptační opatření na změnu klimatu, které Praha 12 chystá, patří výsadba nových stromů a celých alejí, ale i keřů. Plus zatravňování polí s nižší bonitou půdy.

“Stromy fungují jako klimatická jednotka, v létě okolí ochlazují a v zimě oteplují. A to vše bez zapojení do elektrické sítě,” usmívá se místostarostka Tylová a pokračuje: “Snažme se mít takových ‘klimatizačních jednotek’ u nás co nejvíce. Vysazujeme i ovocné stromy, které svým květem oživí pole i parky, a na jejich plodech si navíc ještě pochutnáme. Nově jsme se rozhodli vysazovat na sídlišti třešně, abyste pro prvomájový polibek nemuseli chodit daleko.”

Vedro a sucho však nedoléhá pouze na člověka, ale i na drobná zvířata a ptáky. Proto radnice spolu se školními dětmi a dětmi z různých kroužků připravila řadu pítek. Další pítka byla nakoupena za prostředky městské části a rozmístěna do parků.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu