Uklízeli jsme Prahu 12

Uklízeli jsme Prahu 12

Dobrovolnická činnost je Pirátům blízká, mají přirozený zájem o ochranu přírody. Úklidové akce u nich proto mají dlouholetou tradici. Proto jsme se rozhodli, že se zapojíme do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a uklidíme louku po Policejní akademií a les táhnoucí se od ní k ulici Československého exilu.

Úklid

Akce se povedla. Zúčastnilo se jí 24 lidí, z toho 3 děti. Jako organizátor jsem se bál, jestli v takovém počtu neprojdeme vybrané území příliš rychle, naplánováno jsme to měli na 2,5 hodiny, ale nakonec jsme sbírání museli o více než hodinu protáhnout. A to jsme se nestihli dostat do lesíka za ulicí Čs. exilu, kde jsme původně také chtěli uklidit. Snad příště.

Úklid

Nasbírali jsme asi 1100 kg odpadu, z čehož se malá část povedla dát k recyklaci. V lese jsme našli i 10 pneumatik, několik matrací, obrovskou hromadu izolací elektrických kabelů a 135 kg železa.

Hromada s pneumatikami a kabely

Celou akci jsme zakončili společným opékáním špekáčků.

Opékání špekáčků

Tak zase za rok!

Autoři fotografií: Michal Ouška, Veronika Šamánková, Eva Tylová a Jan Adamec


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu