Jsme proti dalšímu zahušťování sídlišť

Jsme proti dalšímu zahušťování sídlišť

Dalším případem nadměrnému zahušťování sídliště Kamýk je tzv. „revitalizace“ budov občanské vybavenosti ul. Imrychova, Těšíkova a Dobevská. Ve skutečnosti se jedná o výstavbu dvou výškových budov o 12 a 13 patrech namísto výměníkové stanice a obchodu Norma a to v jednom případě dokonce jen ve vzdálenosti 11 metrů od stávajícího panelového domu.

Eva Tylová, zastupitelka za Piráty, Zelené a LES k tomu uvádí:

„Výškové domy sníží úroveň bydlení stávajících obyvatel, jejich domy zastíní, takže v pokojích nebude vidět. Zkomplikují již takto složitou dopravní situaci v ul. Imrychova, Těšíkova a Dobevská. Jejich výstavba v této výšce je nepřijatelná.“

Obyvatelé sídliště dále nesouhlasí s výstavbou bytů, bez předchozí opravy objektů městské části, které jsou ve špatném technickém stavu a dobudovaní občanské vybavenosti, kapacit ve škole, školkách, počtu parkovacích míst, poštovní, zdravotní služby apod. Požadují komplexní posouzení celé lokality.

Jan Adamec odkazuje na mapu developerských projektů na Praze 12, kde lze záměr zhlédnout a dodává:

„Je škoda, že vlastník areálu objekty neudržuje a nechal je chátrat do současného stavu. Jsme pro striktní respektování územního plánu (SV), který zde dává každé funkci včetně bydlení maximálně 60 % plochy. Bez prostor pro podnikání a setkávání obyvatel se naše městská část mění v noclehárnu.“.

Obyvatelé okolních domů s výstavbou nesouhlasí a společně se zastupitelkou Eva Tylovou připravili petici, ve které žádají zastupitelstvo městské části, aby výstavbu nepodpořilo. Petici lze stáhnout zde.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu