Petice proti zahušťování Kamýku

Petice proti zahušťování Kamýku

Občané ze sídliště Kamýk se obrátili na široké spektrum politiků s peticí, která vyjadřuje nesouhlas:

  • s nadměrným a nekoncepčnlm zahušťovánlm sídlišť na Praze 12
  • s kácením stromů a s nevratnými zásahy do přírody
  • s neuváženým pronájmem/prodejem pozemků HMP resp. MČ

Petice se svým výběrem adresátů snaží vytvořit široký diskusní prostor o předmětném území napříč všemi orgány veřejné moci, které ovlivňují územní plánování. Z exekutivy oslovuje od ministryně pro místní rozvoj, přes radu pražskou až po radu naší MČ. Díky oslovení zastupitelstev HMP a MČ zahrnuje i celou škálu pražských opozičních politiků.

Na následujícím jednání 14. ledna naše zastupitelstvo bude tuto petici projednávat. Navržené usnesení a kompletní text petice (odkaz na návrh usnesení již není dostupný, nahrazen přijatým usnesením) je veřejně k dispozici na webu úřadu.

S požadavky občanů z Kamýku se ztotožňujeme a dokazujeme to praktickými činy. Jeden z požadavků je dokonce již naplněn. Vzpomeňme nedávný úspěch, kdy se až u ministryně povedlo prosadit zastavení projektu dvou věží ve Vosátkově ulici v navržené podobě, která svou výškou značně rozbíjela urbanistický koncept okolí.

Nehodláme v oblasti prosazovat žádný hotový projekt, jak se snaží navodit dojem politická konkurence. Petice navrhuje urbanistickou studii. Souhlasíme, že je potřeba v území jasně nastavit limity pro výstavbu, aby nedošlo k zahušťování sídliště.

Zveme vás srdečně na jednání zastupitelstva toto úterý 14. 1. v budově bývalého Prioru a těšíme se na maximálně konstruktivní a věcnou debatu o budoucnosti sídliště. Uvědomujeme si, že když lidem o něco zásadně jde, emoce jsou vysoko. Pojďme je však tentokrát odložit před sálem a investovat energii do hledání společné cesty.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu