Petice proti zastavění či prodeji parku Povodňová

Petice proti zastavění či prodeji parku Povodňová

Park „Povodňová“ se v posledních letech stává vyhledávaným místem pro relaxaci a setkávání obyvatel z širokého okolí. Po opravě cestní sítě, pročištění keřů, vybudování veřejného osvětlení, veřejného grilovacího místa, tenisové zdi i herních prvků pro mladé získalo toto místo na atraktivitě a láká obyvatele Prahy 12. Po zlepšení údržby zeleně je zde možné dělat i pikniky a pořádat malé sousedské akce.

Nesouhlas se zastavěním parku „Povodňová“ - pozemků v parku ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 12

Nesouhlasíme se zastavěním obecních pozemků v parku „Povodňová“, území vymezeného ulicemi Čs. Exilu, Povodňová, U Studny a Píšovická. Včetně severní cca poloviny parku, jejíž využití je v územním plánu hl. m. Prahy vyhrazeno pro smíšené využití s kódem C (SV-C) a umožňuje tak nyní tuto část parku celou zastavět budovami. Pro zachování parku s možností jeho dalšího rozvoje požadujeme změnit využití v územním plánu na kód SO3, tedy plochu pro sport a rekreaci.

Jsme přesvědčeni, že rekreační role parku nabývá na stále větší důležitosti. Zvláště v době překotného rozvoje obytných souborů vzniklých v nedávné době v bezprostřední blízkosti této lokality, na který navazuje tlak na postupný přerod rodinných domů na sever a západ od parku na bytové.

Přejeme si, aby MČ Praha 12 park „Povodňová“ i nadále zatraktivňovala, umožnila například provoz parkového bistra či kavárny a vznik venkovního prostoru pro pořádání kulturních akcí.

Je nepřípustné, aby ve velmi exponovaném prostoru, jakým je tento, zanikaly poslední zelené enklávy, které jsou plícemi města.

Chraňme přírodu v Praze!

Petice ke stažení a vytištění: Petice-nezastaveni-parku-Povodnova.pdf

Nebo ji můžete podepsat elektronicky na Portálu Občana.


územní plán územní plán umožňuje severní část zastavět

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu