Otevřený dopis Radě MČ Praha 12: Nesouhlas s projektem sportovního areálu na louce Na Hupech a žádost o přehodnocení záměru

Otevřený dopis Radě MČ Praha 12: Nesouhlas s projektem sportovního areálu na louce Na Hupech a žádost o přehodnocení záměru

Vážení členové a členky Rady MČ Praha 12,

dne 20. května 2024 proběhla veřejná prezentace projektu výstavby sportovního areálu na louce “Na Hupech” na pozemku parc. č. 1831 v katastrálním území Modřany, kde občané vyjádřili zásadní nesouhlas s projektem v předložené podobě. Naprostá většina z nich na místě podepsala i petici (lze podepsat i elektronicky) za přehodnocení tohoto záměru. Petice tak získala hned na jednání 95 podpisů. Ve sběru podpisů zastupitelé pokračují.

Důvody nesouhlasu:

  1. Zakomponování do rekreační oblasti: louka Na Hupech je významnou rekreační oblastí v blízkosti přírodní památky Modřanská rokle s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin. Je důležité tuto oblast chránit pro současné i budoucí generace.
  2. Nadměrná výstavba: navrhované budovy, zejména pětipatrová ubytovna s 50 lůžky, jsou nadměrné a nesouladné s charakterem lokality rodinných domů.
  3. Využití v rozporu s územním plánem: obáváme se, že nastane situace stejná jako u Barrandovských teras, kde byl postaven hotel s restaurací a nyní se majitel snaží hotel i restauraci vydávat za byty. Zde mají budova plánovaná pro ubytování sportovců i restaurace takové dimenze a vzhled, že reálně hrozí změna jejich funkce na klasické bydlení, což není v souladu s územním plánem.
  4. Pěší průchodnost: zachování pěší průchodnosti územím je pro obyvatele klíčové.

Proto žádáme, aby Rada městské části Praha 12:

  1. Okamžitě zastavila schvalování tohoto projektu, uzavření smlouvy o spolupráci s investorem a zajistila jeho přepracování v souladu s připomínkami občanů.
  2. Zahájila jednání s investorem o zmenšení a úpravě objektů, především ubytovny, aby projekt lépe odpovídal potřebám a charakteru lokality.

Na závěr bychom ještě chtěli uvést, že na představení několikrát zaznělo od starosty Vojtěcha Kose (ODS) a místostarosty Petra Šuly (TOP 09), že není možné projekt změnit a že je vše na straně stavebního úřadu a investora. Toto tvrzení není úplně pravdivé. Stavební úřad jako státní správa sice vede proces územního řízení, ale městská část může využít svého práva účastníka řízení a vyjádřit s projektem nesouhlas a dle toho dále konat, např. neposkytnout souhlas s připojením na komunikaci či s věcnými břemeny přes pozemky svěřené městské části atd.

Žádáme tedy radu městské části, aby najala odborného právního zástupce, který by za městskou část mohl pomoci vypracovat kvalitní odvolání, tak, jako jsme to činili, když jsme byli ve vedení městské části v předchozím volebním období.

Věříme, že našim požadavkům vyhovíte, a povede k řešení, které bude respektovat zájmy obyvatel naší městské části.

S pozdravem,
zastupitelé a zastupitelky za klub Piráti Praha 12:
Jan Adamec
Jiří Brůžek
Michal Macek
Petri Mališů
Matěj Mlčoch
Václav Šístek
Ivan Štěpka
Eva Tylová


pohled ze severní strany
pohled ze severní strany

umístění projektu na fotomapě
umístění objektů z projektu na fotomapě

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu