Petice proti výstavbě tzv. Dvou věží: ANO občany nepodpořilo na Praze 12 ani na magistrátu

Petice proti výstavbě tzv. Dvou věží: ANO občany nepodpořilo na Praze 12 ani na magistrátu

V roce 2019 se Pirátům podařilo zastavit předimenzovaný projekt Dvou věží o výšce 18 a 14 pater nastavěných na samoobsluze v ulici Vosátkova. A to i přesto, že měl projekt v první fázi všechna kladná stanoviska dotčených orgánů i souhlas od předchozího vedení Prahy 12 (ANO + ČSSD).

Letos developer přišel s aktualizovaným projektem sníženým na 15 a 9 pater. V září ale občané z okolí jasně vyjádřili svůj nesouhlas též s touto novou podobou podpisem pod petici organizovanou Spolkem náš Kamýk. Stěžejním požadavkem petice bylo umožnit další vyjednávání se společností Trigema tak, aby došlo k dalšímu snížení výšky domu. Nejdůležitějším nástrojem vyjednávání jsou okolní pozemky ve vlastnictví magistrátu, které Trigema ke stavbě nutně potřebuje. Petice proto požaduje nepronajmout či neprodat okolní pozemky do doby vyjednání snížení projektu.

Jak jsme za Piráty požadavky petice prosazovali? Rada MČ Praha 12 petici podpořila na základě předkladu místostarostky Evy Tylové. V září 2021 většinově podpořilo petici i Zastupitelstvo MČ Praha 12, i když zejména v opozičních klubech pro podporu hlasovali jen jednotlivci.

Hlasování Zastupitelstva MČ Praha 12 o plné podpoře petice:

Strana Pro Proti Zdržel se Nepřítomen
Piráti a Zelení 10 0 0 0
ODS 3 0 1 2
TOP 09 4 0 0 0
ANO 1 0 5 1
Změna pro P12 2 0 1 2
Občané 12 1 0 1 0

Zastupitelstvo hl. města Prahy ale na svém říjnovém zasedání návrh na jasné odmítnutí prodeje či pronájmu pozemků, podaný předsedou zastupitelského klubu Pirátů Viktorem Mahrikem, neschválilo: Pro zákaz byli všichni přítomní zastupitelé za Piráty. Zastupitelé za ANO a ODS však návrh nepodpořili. Mezi nimi i bývalý starosta Prahy 12 Milan Maruštík. Praha sobě, STAN a TOP 09 návrh podpořily jen částečně. Na podporu petice za Prahu 12 na zastupitelstvu hlavního města vystoupili místostarostka Eva Tylová a radní Jiří Brůžek. Výsledkem je návrh, aby radní Petr Hlaváček a radní Jan Chabr (oba TOP 09) jednali s developerem Trigema a. s.„především pak o plnění ze strany investora a jeho formě jakožto příspěvku na rozvoj vybavenosti v lokalitě, dle pravidel MČ a připravovaných HMP“. Starosta Jan Adamec proto odeslal radnímu Chabrovi žádost, aby pozemky do dohody nad podobou záměru město nepronajalo. Příspěvek od developera na infrastrukturu považujeme za potřebný, nemůže však kompenzovat předimenzovanost stavby. Ujišťujeme Vás, že nadále budeme na požadavku snížení stavby Dvou věží trvat.

Hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy o plné podpoře petice:

Strana Pro Proti Zdržel se Nepřítomen
Piráti 10 0 0 3
Praha Sobě 9 0 3 1
TOP 09 a STAN 4 0 2 7
ODS 0 0 9 5
ANO 0 0 4 8

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu