Transparentnější zadávání zakázek na Praze 12

Transparentnější zadávání zakázek na Praze 12

Rada městské části Praha 12 na svém jednání 11.7.2019 schválila novou podobu směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu. Došlo zejména k posunutí cenových limitů jednotlivých kategorií směrem dolů tak, aby byla větší kontrola nad jejich zadáváním. Dále byl zvýšen minimální počet firem, které se mají vždy oslovit k podání nabídky, všechny zakázky musí být vyvěšeny na webu Prahy 12 a prodloužila se doba, po kterou je zakázka vyvěšena a umožněno firmám podávat nabídky. Celou směrnici naleznete na webu Prahy 12.

Zakázky malého rozsahu nejsou regulovány zákonem o zadávání veřejných zakázek, proto si je každá obec a organizace řeší sama. Zakázky malého rozsahu jsou limitovány částkou 2 miliony korun (resp 6 milionů pro stavební práce), a pro větší operativnost jsou rozděleny na několik kategorií tak, aby například o těch nejmenších objednávkách za pár tisíc nemusela hlasovat rada, ale odpovídal za ni jen vedoucí odboru.

Například horní limit nejnižší kategorie, o které rozhoduje jen vedoucí příslušného odboru, se snížil ze 100 000 Kč na 50 000 Kč, zatímco spodní limit nejvyšší kategorie, které podléhá nejvyšší kontrole, se snížil z 500 000 na 300 000 Kč a minimální doba zveřejnění nabídky se u ní zvýšila ze 3 pracovních dnů na 10.

“Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu je pro transparentnost zakázek zadávaných úřadem naprosto klíčová. Změny, které jsme provedli, sice lehce komplikují zaměstnancům úřadu život, ale zase se prodloužením termínů a počtem oslovených uchazečů zvýšila šance, že se o zakázce dozví více subjektů a vysoutěžená cena bude nižší,” vysvětluje význam směrnice náš starosta Prahy 12 Jan Adamec, který se aktivně na inovaci směrnice podílel.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu