Praha 12 vstupuje do spolku Otevřená města

Praha 12 vstupuje do spolku Otevřená města

Tuto středu na svém 6. zasedání zastupitelstvo schválilo vstup Prahy 12 do spolku samospráv Otevřená města, z.s.

V krátkodobém horizontu nám tento krok přinese možnost zapojit naši městskou část do aplikace CityVizor, která poskytuje především detailní rozklikávací rozpočet. Každý tak bude mít možnost pohodlně kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky. Na technických detailech pracujeme. V rámci 3. jednání komise pro digitalizaci již proběhlo demo aplikace nad reálnými daty Prahy 12.

V dlouhodobém výhledu přispějeme k naplnění cílů spolku, se kterými se plně ztotožňujeme. Mezi ně patří sdílení nákladů na otevřená technická řešení, která si dosud města a samosprávy řešily s komerčním sektorem samostatně. My bychom raději spolupracovali s ostatními a naplnili vizi redukce jevu zvaného vendor lock-in, tedy uzamčení úřadu k jednomu dodavateli.

A to zejména využitím open source metodiky vývoje a svobodného licencování. Více o tom, jak a proč zavádět open source a svobodný software ve veřejné správě, se dočtete v materálu Public Money, Public Code: Modernizace veřejné infrastruktury svobodným softwarem.

Vstupem do spolku plníme další bod svého programu a koaliční smlouvy, je to milník na cestě k otevřenosti a transparentnosti našeho úřadu směrem k občanům.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu