1200 občanů Prahy 12 říká Metropolitnímu plánu NE

26. 07. 2018
1200 občanů Prahy 12 říká Metropolitnímu plánu NE
1200 občanů Prahy 12 říká Metropolitnímu plánu NE

Více než tisíc dvě stě občanů Prahy 12 podalo zásadní námitky a nesouhlas k návrhu připravovaného územního plánu. Požadují, aby autor Metropolitního plánu architekt Koucký plán přepracoval. Jinak hrozí žalobami. Dnes 26. července je poslední možnost podání připomínek ze strany veřejnosti a městských částí. Piráti a Zelení sbírali na Praze 12 tři týdny připomínky k předloženému Metropolitnímu plánu na informačních stáncích.

Hlavní témata, která lidi připomínkovali, je zvýšení podlažnosti stávajících budov a snaha omezit zeleň.

„Občané Prahy 12 za naprosto nepřijatelné považují zvýšení podlažnosti z 13. a 15. podlaží na 21, včetně promítnutí systému čtverců 100×100 metrů na okolní 1-2 podlažní budovy. Jedná se zejména o ulice Cílkova, Pšenčíkova, Těšíkova, Imrychova, Dobevská, Smotlachova, okolí OC Obzor, Rytířova, Vosátkova, Zárubova a další. U všech 1 až 2 podlažních budov požadují zachovat maximálně 2 podlaží na všech sídlištích i oblastech rodinných domech v Praze 12. Vymezení čtverci 100×100 metrů s tím, že se ve čtverci vymezí výška podle nejvyšší budovy, je naprosto nepřijatelné. Např. v ul. Zdislavská se tak přenáší výše podlaží 12 i na budovu přízemního zdravotnického zařízení těsně vedle zástavby rodinných domů,“ říká Eva Tylová zastupitelka za Piráty, Zelené a LES v Praze 12 a kandidátka do Senátu a doplňuje: „metodika sítě čtverců je scestná a je jí třeba předělat.”

Zvýšení podlaží v oblasti rodinných domů ze dvou podlaží na čtyři kritizuje i Olga Gasparovičová majitelka rodinného domu, který je takto postižen. V jeho bezprostředním sousedství totiž Metropolitní plán povoluje 4 patrový bytový dům a dodává:

„Metropolitní plán znehodnocuje nejen naše životní prostředí, ale i náš majetek. Pokud bude schválen v této podobě, tak ho soudně napadneme“.

Zásadní připomínkou občanů také je, že nesouhlasí s navrhovaným úbytkem městské zeleně o 10 procent. Metropolitní plán je v rozporu se Strategií Adaptace na klimatickou změnu a Implementačním plánem k této strategii, které vloni pražští radní schválili.

„Požadujeme zachování zeleně v plném rozsahu,“ říká Eva Tylová. „U nás se jedná o zachování parku v Povodňové ulici, který městská část připravuje k revitalizaci. Podle metropolitního plánu je navržen jako rozvojové zastavitelné území. Je to ukázkový příklad, že chtějí zastavovat 10% zelených ploch a je to v rozporu s přáním místních obyvatel i městské části,“ pokračuje Tylová.

K potřebě nových bytů na Praze 12 dodává Pirát Jan Adamec, který se aktivně sběru připomínek účastnil:

„Stále se opakuje, že nových bytů v Praze přibývá málo. V rámci Prahy 12 to je ale jinak. Na mnoha místech probíhá masivní výstavba a velké množství dalších projektů se chystá, a jedná téměř výlučně o byty. Potřebujeme proto v Metropolitním plánu ochránit současné plochy komerční a občanské vybavenosti, a ideálně další přidat. Bez obchodů a míst k práci se naše městská část bude i nadále stále více měnit v noclehárnu a návrh Metropolitního plánu to jen podporuje.“

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu