1200 občanů Prahy 12 říká Metropolitnímu plánu NE

1200 občanů Prahy 12 říká Metropolitnímu plánu NE

Více než tisíc dvě stě občanů Prahy 12 podalo zásadní námitky a nesouhlas k návrhu připravovaného územního plánu. Požadují, aby autor Metropolitního plánu architekt Koucký plán přepracoval. Jinak hrozí žalobami. Dnes 26. července je poslední možnost podání připomínek ze strany veřejnosti a městských částí. Piráti a Zelení sbírali na Praze 12 tři týdny připomínky k předloženému Metropolitnímu plánu na informačních stáncích.

Hlavní témata, která lidi připomínkovali, je zvýšení podlažnosti stávajících budov a snaha omezit zeleň.

„Občané Prahy 12 za naprosto nepřijatelné považují zvýšení podlažnosti z 13. a 15. podlaží na 21, včetně promítnutí systému čtverců 100×100 metrů na okolní 1-2 podlažní budovy. Jedná se zejména o ulice Cílkova, Pšenčíkova, Těšíkova, Imrychova, Dobevská, Smotlachova, okolí OC Obzor, Rytířova, Vosátkova, Zárubova a další. U všech 1 až 2 podlažních budov požadují zachovat maximálně 2 podlaží na všech sídlištích i oblastech rodinných domech v Praze 12. Vymezení čtverci 100×100 metrů s tím, že se ve čtverci vymezí výška podle nejvyšší budovy, je naprosto nepřijatelné. Např. v ul. Zdislavská se tak přenáší výše podlaží 12 i na budovu přízemního zdravotnického zařízení těsně vedle zástavby rodinných domů,“ říká Eva Tylová zastupitelka za Piráty, Zelené a LES v Praze 12 a kandidátka do Senátu a doplňuje: „metodika sítě čtverců je scestná a je jí třeba předělat.”

Zvýšení podlaží v oblasti rodinných domů ze dvou podlaží na čtyři kritizuje i Olga Gasparovičová majitelka rodinného domu, který je takto postižen. V jeho bezprostředním sousedství totiž Metropolitní plán povoluje 4 patrový bytový dům a dodává:

„Metropolitní plán znehodnocuje nejen naše životní prostředí, ale i náš majetek. Pokud bude schválen v této podobě, tak ho soudně napadneme“.

Zásadní připomínkou občanů také je, že nesouhlasí s navrhovaným úbytkem městské zeleně o 10 procent. Metropolitní plán je v rozporu se Strategií Adaptace na klimatickou změnu a Implementačním plánem k této strategii, které vloni pražští radní schválili.

„Požadujeme zachování zeleně v plném rozsahu,“ říká Eva Tylová. „U nás se jedná o zachování parku v Povodňové ulici, který městská část připravuje k revitalizaci. Podle metropolitního plánu je navržen jako rozvojové zastavitelné území. Je to ukázkový příklad, že chtějí zastavovat 10% zelených ploch a je to v rozporu s přáním místních obyvatel i městské části,“ pokračuje Tylová.

K potřebě nových bytů na Praze 12 dodává Pirát Jan Adamec, který se aktivně sběru připomínek účastnil:

„Stále se opakuje, že nových bytů v Praze přibývá málo. V rámci Prahy 12 to je ale jinak. Na mnoha místech probíhá masivní výstavba a velké množství dalších projektů se chystá, a jedná téměř výlučně o byty. Potřebujeme proto v Metropolitním plánu ochránit současné plochy komerční a občanské vybavenosti, a ideálně další přidat. Bez obchodů a míst k práci se naše městská část bude i nadále stále více měnit v noclehárnu a návrh Metropolitního plánu to jen podporuje.“

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu