Piráti a Nová radnice Prahy 12

Piráti a Nová radnice Prahy 12

Nová budova radnice Prahy 12 by měla být v červnu 2021 dokončena a budou se do ní stěhovat všichni zaměstnanci. Velmi často se mluví o ceně této stavby, která pro Prahu 12 znamenala největší investici v historii. Rádi bychom proto shrnuli naše dosavadní postoje k nové radnici.

Když jsme na podzim roku 2018 nastupovali na radnici, stavba se již nedala bez obrovských finančních pokut zastavit (viz právní stanovisko), proto jsme si dali za cíl stavbu nové radnice v navržené lokalitě realizovat, a to co nejlépe.

Rozklad navyšování ceny

Začněme hned tím klíčovým, a to cenou. Všechny částky uvádíme včetně DPH. V roce 2017 byla stavba vysoutěžena za 529,6 milionu Kč (usnesení Z-20-004-17). V průběhu stavby se postupně navýšila až na 617,8 milionu Kč (usnesení R-112-020-21). Rozklad navýšení je znázorněn na infografice níže.

Navýšení cen nové radnice

Část navýšené ceny je z iniciativy vedení, ať již minulého nebo současného, s cílem zlepšit dispozice a vybavení radnice. Mezi taková zlepšení počítáme i fotovoltaickou elektrárnu na střeše radnice a akumulační nádrž na zadržování dešťové vody. Tyto investice se během několika let vrátí na úsporách. Mezi další změny, které navrhovala naše rada, patří například osazení multifunkčního sálu kabeláží a audio-video technikou, rozšíření WiFi na celou budovu radnice a rotomat. V součtu tyto změny znamenají navýšení 28,4 mil. Kč.

Víc než třetina navýšení během realizace byla vynucena nekvalitně provedeným průzkumem před zadáním zakázky (azbest, dešťová kanalizace). S některými náklady smlouva předem nepočítala s tím, že jejich hodnota se stanoví až na základě reality, například dle objemu kontaminované půdy, kterou bylo třeba odvézt. Tyto změny znamenaly navýšení o 37,1 milionu Kč.

Speciální kategorií navýšení jsou změny, které byly domluveny minulým vedením, ale nebyly podchyceny změnovým řízením a schváleny zastupitelstvem městské části. Tyto tzv. nároky zhotovitele byly po dlouhých jednáních za účasti dvou právnických kanceláří vyčísleny na 22,6 milionu. Všechny změny prověřil a schválil najatý cenový manažer.

V ceně radnice není zahrnut interiér, kde se současné vedení rozhodlo šetřit a dalo přednost co největšímu využití nábytku již nyní vlastněného úřadem.

Je nová radnice předražená?

Když jsme nastupovali, tuto otázku jsme si často kladli a doteď tyto otázky zaznívají. Cenu radnice navyšují prostory, které nebudou sloužit úřadu. V přízemí bude restaurace, třetinu druhého patra pak zabírají kanceláře k pronájmu. Tyto komerční prostory byly do projektu zahrnuty jako prostředek krytí nákladů díky příjmům z pronájmu.

Lze použít odhad ceny podle objemu a náročnosti stavby a zadat parametry do webu CenyZaProjekty.cz, kde se vychází zejména z velikosti obestavěného prostoru. Použili jsme konzervativní výpočet od správce stavby 64 859 m3, který je blízko i našim laickým výpočtům nezahrnujícím založení stavby. Projektant později dodal objem 72 000 m3, který by způsobil ještě vyšší odhad ceny.

Stavba samotná (dle výpočtu pro pozemní stavby)
Druh stavby: 801 - Budovy občanské výstavby
Skupina: 801.6 - Budovy pro řízení, správu a administrativu
Obestavěný prostor: 64 859 m3 (dle správce stavby)
Vedlejší rozpočtové náklady: 7 % (výchozí hodnota)
Rezerva: 10 % (výchozí hodnota)
Cena bez DPH: 605 562 750 Kč
Cena vč. DPH: 732 730 928 Kč

Projektové práce (dle honorářového řádu)
Kategorie staveb: Pozemní a krajinářské stavby
Náročnost: IV - velmi složité stavby (dle definice)
Investiční náklady bez DPH: 605 562 750 Kč
Změna stavby: ano - o 20 % (nejnižší hodnota)
(zbytek výchozí hodnoty)
Cena bez DPH: 52 900 000 Kč
Cena vč. DPH: 64 009 000 Kč

Odhad ceny dle výpočtu celkem: 796 739 928 Kč vč. DPH
Skutečná cena realizované stavby: 617 755 077 Kč vč. DPH

(Pozn.: Nižší ceně realizované stavby nahrává to, že v posledních letech výrazně rostly ceny stavebních prací i materiálu.)

Finanční krytí

Se stavbou nové budovy radnice počítaly všechny politické reprezentace minimálně posledních 20 let. Když se v roce 2008 prodávalo za 160 milionů letiště Točná, bylo v usnesení zastupitelstva explicitně uvedeno, že budou použity na stavbu nové radnice (viz usnesení 233/2008, tehdy se počítalo s radnicí v PRIORu). Tyto peníze byly od té doby uloženy na spořícím účtu a nyní konečně použity.

Minulému vedení se podařilo získat bezúročnou půjčku od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 250 milionů, která se bude muset od roku 2023 začít splácet. Současnému vedení se pak podařilo získat účelovou dotaci ve výši 120 milionů. Část ve výši cca 53 milionů se musí pokrýt z prodejů majetku.

Výhody nové budovy

Zopakujme zde ještě hlavní výhody nové budovy radnice

  • všechny služby pro občany budou na jednom místě
  • výrazně se zlepší pracovní podmínky pro zaměstnance v moderní budově
  • zvýší se efektivita práce díky sestěhování úředníků do jedné budovy
  • provoz jedné moderní budovy bude úspornější než sedmi starých
  • zisk z pronájmů komerčních a kancelářských prostor

Těšíme se, že nová budova radnice bude dobře sloužit občanům městské části a zajistí odpovídající pracovní podmínky i jejím zaměstnancům v následujících desetiletích.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu