Nikdo už nemusí skončit na nádraží

Nikdo už nemusí skončit na nádraží

Kontaktní místo pro bydlení je nástroj, který pomůže všem, kdo se dostali do bytové nouze. Díky evropským fondům a spolupráci s Adamem Zábranským, pirátským radním Hl. m. Prahy, se městské části Praha 12 povedlo ve velice krátkém čase zařadit mezi městské části, které službu Kontaktního místa nabízejí. Velký dík patří také pirátským místostarostům Petru Benešovi z Prahy 10 a Ondřeji Rutovi z Prahy 3, kteří nám pomohli s implementací.

Na kontaktní místo pro bydlení se mohou obrátit:

  • lidé, kteří dostali výpověď z nájmu
  • seniorky a senioři, kteří se neorientují v systému státní sociální pomoci
  • samoživitelky a samoživitelé, kteří si nemohou dovolit platit komerční nájem
  • vícečetné rodiny, které dostaly výpověď z nájmu či mají nejasnosti ohledně podmínek nájemní smlouvy a uvítaly by právní konzultaci
  • pěstounské rodiny, které se starají o hodně dětí a bydlí v malém bytě
  • kdokoli, kdo hledá standardní bydlení, ale má špatné vztahy rodinné, sousedské nebo s majitelem bytu a potřebuje zprostředkovat adekvátní podporu či dluhové nebo dávkové poradenství

Všem těmto lidem od 1. 3. 2021 pomáhá navigátorka Kontaktního místa pro bydlení na úřadu Městské části Praha 12.

Více informací, kontakt a úřední hodiny najdete přímo na webu MČ Praha 12.

EU OSF OPZ

Vytvoření pracovního místa Navigátor kontaktního místa pro bydlení je součástí projektu „MHMP-sociální bydlení” schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 440 ze dne 9.3.2020, financovaného z prostředků EU z programu Operačního programu Zaměstnanost s reg. č. CZ.03.3X/0.0/0.0/15_018//0015473.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu