Náš příspěvek k závazku vysadit milion stromů plníme

Náš příspěvek k závazku vysadit milion stromů plníme

Plníme pirátský plán vysadit v Praze za 8 let 1 milion stromů. K více než 300 tis. stromů, které hl. město Praha loni a letos vysázelo, jsme i na Praze 12 přidali svůj příspěvek. Vysadili jsme ovocný sad, biokoridor, 4 aleje a stovky stromů na sídlišti. Výsadbu má v kompetenci místostarostka Eva Tylová, ale i ruku k dílu přiložili a to doslovně pomocí při sázení i starosta Jan Adamec, radní Jiří Brůžek a další Piráti. Místa pro výsadbu navrhla Veronika Oušková.

Stromy zlepšují mikroklima na sídlišti

Více než tři sta stromů bylo vysazeno na sídlištích a v parcích. Vysadili jsme 40 stromů na sídlišti Kamýk, které je založeno na skále a na navážkách, kde stromy trpí vedrem a suchem. Najdete tam mimo běžné listnaté stromy jako jsou např. javory i několik okrasných třešní, které na jaře rozzáří sídliště svými květy. Zkušebně jsme tam vysadili na základě doporučení odborníků některé jižní druhy, které snáší sucho a extrémní teplo, například cedr libanonský. S nárůstem teplot je potřeba v létě chránit děti na hřištích před sluncem. Lepší varianta než plachty je přirozený stín stromů, proto jsme vysázeli k dětským hřištím cca 15 stromů. Na valech v ul. Generála šišky bylo vysázeno 40 mandlovníků. Více než 50 stromů jsme vysadili na nově revitalizovaném náměstí v Komořanech.

Mládí

Sady, remízky a biokoridory

Další stromy jsme vysázeli kolem cest a na našich zemědělských pozemcích. Změnili jsme hospodaření na svých polích z intenzivního na více ekologické. Na části pozemku u Cholupic, kde se dříve intenzivně hospodařilo, jsme vysázeli ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy ovocný komunitní sad. Spolek získal sponzory pro 67 keřů a 60 stromů a výsadbu zorganizoval. Sad je opravdu pestrý. Najdete v něm řadu odrůd ovocných stromů od višní, jablek, ořechů až po méně známé moruše. Utrhnout si lidé budou moci také rybíz, maliny, angrešt a další bobuloviny.

Po obvodu našeho dalšího pole u Cholupic byl vysazen biokoridor dlouhý 300 m a široký 8 m. Biokoridor je zde dokonce veden v územním plánu, ale zřejmě byl v předchozích obdobích rozorán. Výsadbu biokoridoru zorganizoval po dohodě s námi Pavel Jeřábek z Hnutí Brontosaurus - organizace Mníšek pod Brdy - z dotace hl. m. Prahy. Výsadbu provedli žáci zahradnického učiliště pro žáky s více vadami v Komořanech, kteří vysadili 20 stromů a více než 600 keřů. Občané při rodinném sázení vysadili dalších 400 keřů. V keřích a stromech najdou úkryt ptáci a drobní živočichové. Pás dřevin oddělí jižní část Cholupic od polí a dálničního okruhu a zasákne přívalovou vodu, aby netekla mezi rodinné domy. A navíc, biokoridor postupně oslabí vítr, který přes otevřenou krajinu naráží na první domy Cholupic.

Aleje u cest přinesou ovoce i stín

Stromy zvyšují komfort krajiny pro člověka, poskytují stín a ochranu před větrem i pro volně žijící živočichy (hnízdiště, stanoviště pro dravce, zdroj potravy, úkryt). Předpokladem pro zdárné založení alejí je, aby kolem cest byl dostatečně široký pruh pozemku ve vlastnictví městské části, aby nedocházelo k poškození kořenů stromů orbou. Vysadili jsme aleje v ul. K Dýmači, větrolam podél cesty na letiště, podél dvou cyklostezek a dubovou alej u Točné.

Stromy zlepšují mikroklima, zadržují vodu, produkují kyslík, chrání svým stínem. My jim za to děkujeme a slibujeme, že o ně budeme pečovat.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu