Boj o louku Na Hupech pokračuje

Boj o louku Na Hupech pokračuje

Mnozí si jistě dobře vzpomenou na petiční akci, kterou jsme v minulém roce požadovali zachování současného stavu louky Na Hupech, přilehlé k Modřanské rokli. Silou více než 3500 podpisů jsme tehdy společně s Vámi vyjádřili, že tento kousek zeleně jen tak nedáme. Pokusy o změnu územního plánu však stále přicházejí a my jim díky naší místostarostce Evě Tylové úspěšně čelíme.

  • 11. července 2019 Rada MČ Praha 12 jednotně i hlasy koaličních partnerů odmítla návrh na změnu kódu SO3 (plocha pro sport a rekreaci) na veřejnou vybavenost.
  • 23. května 2019 podobný návrh zamítlo Zastupitelstvo hl.m. Prahy. V tomto případě se jednalo o změnu na cca 1/4 větší ploše. I na tomto úspěchu se osobní intervencí podílela místostarostka Tylová ve spolupráci s naším magistrátním zastupitelem Tomášem Murňákem.

A proč jsme vlastně proti? Východní část louky je ochranným pásmem Modřanské rokle. I mimo toto ochranné pásmo se na louce vyskytují cenná rostlinná a živočišná společenstva, která by navrhovanou zástavbou zanikla. V neposlední řadě slouží celá oblast Modřanské rokle a okolí k rekreaci obyvatelům, kteří zejména v poslední době vinou velké výstavby přibývají. O to víc je důležité kousek přírody mezi zástavbou v maximální míře udržet.

Sama Eva Tylová o významu zeleně ve městě uvádí: “Stromy i travnaté porosty mají velký význam pro vytváření příjemného mikroklimatu ve městě. Jsou plícemi města, produkují kyslík, zachycují prach. Jsou ale i naší klimatizací. Odparem zachycené vody v létě město ochlazují, což je zvlášť významné v suchých a horkých dnech, které v posledních letech v létě zažíváme.”

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu