Spouštíme Mapu developerských projektů

Spouštíme Mapu developerských projektů

Podstatnou část Prahy tvoří sídliště. Záměrem jejich tvůrce byla vyváženost staveb, která společně s hojnou zelení vytvoří na relativně malé ploše přijatelné bydlení pro velký počet obyvatel. Vyšší obytné bloky domů jsou tak vyvažovány nižšími objekty občanské vybavenosti. Vybavenost sídlišť chátrá a na stole je otázka, jak dál.

Řadu objektů koupili noví majitelé, ale na jejich opravu či snad dokonce rozvoj nechtějí dát prostředky. Ukazuje se, že je koupili za účelem spekulace. Chtějí je zbourat a místo nich postavit výškové objekty bez ohledu, zda zastíní či jinak znehodnotí domy v jejich okolí. Chtějí je vybudovat bez patřičné infrastruktury, vyřešení dopravy atd. Tedy zase na úkor místních obyvatel.

Setkáváme se i s takovými excesy jako přístavba domu z jihu budovou širší, takže do bytů na okraji stávajícího domu vůbec nepůjde slunce. Dalším případem je stavba 11 patrového věžáku ve vzdálenosti 11 m od bytového domu, který má na tuto stranu okna pokojů.

Důvodem výstavby takto vysokých domů je zisk. Nejsme proti revitalizaci sídlišť, ale s lidským rozměrem nástavby několika pater.

Vytvořili jsme mapu výstavby, kde můžete najít jednotlivé developerské projekty. Postupně budeme doplňovat stav jejich projednání a doufáme, že se je buď podaří zastavit nebo alespoň změnit na únosnou míru.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu