Developeři na Dvanáctce pod kontrolou

Developeři na Dvanáctce pod kontrolou

Už od roku 2003 vede Úřad městské části Praha 12 evidenci developerských projektů na svém území. Dohled nad zdejšími developerskými aktivitami je i naším zájmem. Ty největší projekty, zejména bytové domy, průběžně sledujeme jako místní Piráti a údaje o nich zveřejňujeme v naší mapě výstavby. Vedle informování obyvatel je naším cílem ty předimenzované projekty buď zastavit, nebo je alespoň změnit na únosnou míru. Možnosti úřadu jsou v ohledu informací o záměrech investorů samozřejmě daleko větší. Ke stávající evidenci proto vznikla i nová přehledná mapa udržovaná úřadem. Ucelenější, obsáhlejší a jdoucí více do minulosti. Zobrazuje bytové, administrativní i jiné projekty na Praze 12 v pěti fázích realizace.

S barvou ven

Podle nich jsou projekty v nové mapě i barevně odlišeny. Žlutá znázorňuje neaktuální projekty z minulosti, od jejichž realizace investoři upustili. Světle modré jsou ty již realizované, tmavě modré ty ve výstavbě. Červené jsou projekty v počáteční fázi záměru. A fialovou barvou jsou označeny projekty, které se aktuálně projednávají. Právě těch se týká jedna z nejdůležitějších funkčností nové mapy. Transparentně u nich lze dohledat i to, jak se k nim vyjadřovala rada či zastupitelstvo.

Podle zásad

Rozvoj městské části zastavit nemůžeme. Ani nechceme. Vždy je ale třeba posoudit, do jaké míry bude nový projekt odpovídat stávající kapacitě veřejných služeb a infrastruktury, a kdy už přestává být pro městskou část prospěšný. Už v roce 2019 tak zastupitelstvo Prahy 12 stanovilo Zásady pro spolupráci s investory - usnesení Z-05-016-19. Mají zajistit rovnováhu mezi zájmy developerů na jedné straně a městské části a jejích obyvatel na straně druhé. Rada podle nich zároveň po developerech požaduje například i příspěvek na rozvoj infrastruktury.

Pod kontrolou

Původní „pirátská“ mapa samozřejmě stále funguje a aktualizujeme ji. Monitoruje přes dvě desítky nejvýznamnějších bytových domů ze současnosti či let jen nedávno minulých. Ta vytvořená úřadem sleduje i projekty menší a dohledat zde je možné i projekty z hlubší historie. V současné době eviduje na 80 záznamů. Nahlédnout do ní může kdokoli. Nachází se na webových stránkách městské části v sekci Město a Úřad: Výstavba – stavební projekty. A protože zájem developerů o Prahu 12 neklesá, naopak lze očekávat, že s blížící se stavbou nové trasy metra ještě poroste, předpokládáme, že rozrůstat se bude i mapa.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu