Lukáš Findeis: Konce a nové začátky

Lukáš Findeis: Konce a nové začátky

Když čtete tyto řádky, tak již nejsem radním. Rezignoval jsem z jistých osobních důvodů, ale o těch si třeba přečtete jinde. Rád bych se tu spíše ohlédl za posledním rokem a nahlédl do toho, jak vidím svou budoucnost v Praze 12.

Říkám si, že nejhorší je právě začátek prvního volebního období. Člověk je vržen do nového prostředí, ve kterém se na něj hrne spousta operativy, snaží se zjistit co nejvíce informací o tom, jak funguje městská část v oblastech, které má v gesci, a do toho se snaží prosazovat své vize. Čím víc jsem toho zjistil, tím víc přicházelo nápadů, kterých mám plný šuplík. Hodně toho je ve stadiu příprav a něco se již povedlo.

Dříve jsme tu měli plavání pro seniory. Rezervace drah ale nebyla šťastným řešením a za málo plavců jsme platili hodně peněz. V loňském roce jsem plavenky obnovil. Mezi seniory, kteří si teď mohou jít zaplavat, kdy chtějí, je distribuují naše Sociální služby.

Zaměřil jsem se také na problematiku pobytových služeb pro seniory. Vzdělával jsem se na konferencích a seminářích, konzultoval s odborníky a pracoval na vzniku pobytové služby, realizované v souladu s moderními trendy v péči o seniory, aby se tam cítili jako doma. A po vzoru Magistrátu hl. města Prahy jsem připravil nová nediskriminační pravidla pro přidělování obecních bytů.

Můžete se těšit například i na mapu všech veřejných hřišť v Praze 12. Také bych rád sportovcům a turistům zveřejnil zajímavé sportovní a turistické trasy (mimo jiné zdejší závody) na webu MČ. A mapu míst vhodných k provozování různých sportů. Také mapuji potřeby místních sportovních klubů. Chceme totiž koncepčně rozvíjet místní sportovní infrastrukturu. Připravujeme třeba stavbu multifunkční sportovní haly na Kamýku.

Nabyté zkušenosti budu i nadále využívat ve prospěch MČ. Přeji mému nástupci ve funkci hodně zdaru a těším se na naši spolupráci.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu