Louka ať zůstane loukou: Piráti nepodpoří oplocený zábavní park

Louka ať zůstane loukou: Piráti nepodpoří oplocený zábavní park

Na Kamýku hrozí podnikatelský záměr pobočky zábavního parku. Jeho potenciální provozovatel, spolek Dětský sen, chce však stavět v lokalitě, kterou si místní přejí zachovat v současném stavu. Louka rozprostírající se mezi prodejnou Lidl a Policejní akademií na ulici Lhotecká je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy, který se obrátil na městskou část Praha 12 s žádostí o stanovisko k jejímu pronájmu. Komise územního rozvoje, komise životního prostředí a komise pro kulturu, sport a volný čas se záměrem vyslovily nesouhlas. Proti jsou i místní občané.

Pro Piráty záměr přebudovat zelenou rekreační plochu na oplocený areál pro platící zákazníky není přijatelný.

„Místo už své využití má. Nechceme místní obyvatele připravit o oddechovou zónu v podobě, na kterou jsou zvyklí. Projekt navíc počítá s využitím parkoviště v protější Těšíkově ulici pro zákazníky areálu. Parkovacích míst je už nyní pro místní nedostatek, toto řešení tedy není šťastné,“ říká radní za Piráty Jiří Brůžek.

Obdobný areál plný atrakcí pod názvem Nisa park existuje ve Vratislavicích nad Nisou. „Nevidíme benefity, které by z této turistické atrakce plynuly pro místní. Jde o podnikatelský záměr, pro jehož realizaci se určitě najdou vhodnější pozemky v soukromém vlastnictví,“ doplňuje Jiří Brůžek.

Záměr je nepřijatelný i z pohledu ochrany životního prostředí. Jeho realizace může narušit blízký biokoridor. „Proto jsem ráda, že odbor životního prostředí i komise jsou v souladu a zastávají nesouhlasné stanovisko,“ říká k tomu místostarostka Eva Tylová.

Místní lidé už v květnu 2020 přišli s iniciativou, která žádala zachovat zmíněnou plochu podél Lhotecké ulice v nezměněné podobě a vymezovala se vůči záměru vystavět na ní sportovní halu. Piráti se s názorem místních ztotožňují. „Multifunkční hala by byla daleko prospěšnější v blízkosti některé ze škol, aby rozšířila její sportovní možnosti. Odpoledne by mohla sloužit sportovním kroužkům,“ vysvětluje Jiří Brůžek.

Rada MČ bude stanovisko k záměru hlasovat v lednu. Předpokládáme, že magistrát se následně bude stanoviskem řídit.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu