Piráti z Prahy 12 uctili výročí revoluce výsadbou lípy Vlasty

Piráti z Prahy 12 uctili výročí revoluce výsadbou lípy Vlasty

Den výročí 30 let od sametové revoluce uctili Piráti Prahy 12 společně s příznivci výsadbou lípy poblíž ulice Vosátkova. Dnes je to právě 30 let od sametové revoluce, kdy jsme udělali definitivní tečku za komunistickou diktaturou a začali po dlouhých více jak 40 letech opět pociťovat krásu svobody.

Svoboda a demokracie není samozřejmost a nemálo lidí za boj o ní položilo své životy. Proto si nesmírně vážíme doby ve které žijeme. Doby, která známená svobodně myslet, svobodně se vyjadřovat a rozhodovat či se svobodně zapojovat do občanského života.

Jako důraz vděku za možnost prožívat již 30 let života ve svobodné zemi, ale i jako památku za všechny ty, kteří neváhali za boj o svobodu a demokracii riskovat či položit své životy, jsme v tento den vysadili lípu připomínající tyto skutečnosti. Lípu jsme pojemnovali Vlasta, jako odkaz na disidentku Vlastu Chramostovou, která nedávno zemřela a právě dnes by oslavila své 93. narozeniny.

Umístění lípy poblíž Vosátkové ulice pro změnu symbolizuje dílčí úspěch Pirátů Prahy 12, jakožto angažované občanské společnosti, v boji proti výstavbě Trigemy nad Billou ve Vosátkové. Změnit rozjetý projekt občanskou aktivitou by bylo v dobách hluboké totality nemyslitelné.

Ná závěr setkání pronesl předseda MS Pirátů Prahy 12, Matěj Mlčoch, krátký proslov, kdy Vlastě popřál dlouhý život ve zdraví a ať je po následující generace i nadále svědkem svobodné společnosti.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu