Do boje o Senát půjde za Piráty Eva Tylová. Chce se zasadit o legislativu na ochranu životního prostředí a prosazující komunitní energetiku

Do boje o Senát půjde za Piráty Eva Tylová. Chce se zasadit o legislativu na ochranu životního prostředí a prosazující komunitní energetiku

V senátním obvodu č. 17 (Praha 12, Libuš, Zbraslav, Radotín a další městské části) bude za Piráty kandidovat Eva Tylová, kandidaturu dlouholeté pražské političky téměř jednomyslně podpořila členská základna. Tylová se chce v Senátu zaměřit na legislativu v oblasti zmírňování dopadů a adaptačních opatření v souvislosti s klimatickou změnou. V oblasti životního prostředí má dlouholeté odborné zkušenosti, věnuje se i komunitní energetice.

“Klimatickou změnu vnímám jako významné téma. Pro realizaci mitigačních a adaptačních opatření však potřebujeme větší oporu v legislativě. Velkým dluhem je neexistence komplexního Klimatického zákona, zatím postupujeme v rámci dílčích zákonů. V současnosti je např. v Poslanecké sněmovně projednáván zákon, který umožní rozvoj komunitní energetiky, který ne všichni hráči na energetickém trhu vítají a mohou se ho snažit pozměnit ve svůj prospěch. Je třeba prosazovat znění, které umožňuje vznik energetických komunitních společenství, ale také zabrání energetické chudobě. Energie, kterou vyrobíme ze slunce a větru nám umožní nahradit alespoň část drahého plynu z politicky nestabilních zemí,” uvádí Eva Tylová.

V Senátu chce Tylová prosazovat i další opatření v oblasti životního prostředí, která pomohou zlepšit kvalitu ovzduší, čistoty řek, ochranu přírody a krajiny. Velkým rizikem je pokračující pokles biodiverzity. “To jsou moje tzv. srdcová témata, vzhledem ke svým zkušenostem z radnice i státní správy jsem schopna obsáhnout i další oblasti důležité pro společnost, blízká mi je i např. sociální oblast a podpora handicapovaných,” doplňuje.

“Eva Tylová je osvědčenou a populární tváří, která se s obyvateli od Prahy 12 přes Libuš, Lhotku, Šeberov až po Zbraslav denně potkává při řešení konkrétních problémů. S jejím zvolením v stranických primárkách jako pražští Piráti navazujeme na strategii sjednocování liberálních sil v Praze. Po Lukáši Wagenknechtovi a Marku Hilšerovi s Evou Tylovou pokračujeme v podpoře liberálních kandidátů s reálnou šancí uspět proti konzervativním silám,” vítá účast Tylové ve volbách místopředseda pražského sdružení Pirátů Ondřej Vojta.

V oblasti životního prostředí působí Eva Tylová více než 30 let, poslední dva roky se věnuje také energetice. V letech 1998-2002 působila jako náměstkyně ministra životního prostředí bez politické příslušnosti, navržená na tuto funkci ekology. V letech 2002-2003 a 2008-2010 pak byla ředitelkou České inspekce životního prostředí.

Eva Tylová je dlouholetou pražskou političkou. V zastupitelstvu své domovské MČ Praha 12 působí od roku 2006, v letech 2010 až 2014 a 2018 až 2022 byla místostarostkou. V minulém období spolu s Piráty realizovala na Praze 12 opatření na zmírnění následků klimatické změny, za která MČ získala ocenění v soutěži Adapterra Awards. “Působení na komunální úrovni je pro mě inspirací pro to, co je třeba v Senátu prosadit,” dodává Tylová.

V současné době je Eva Tylová také zastupitelkou hlavního města Prahy, kde zasedá ve výborech pro životní prostředí, infrastrukturu a energetiku. Tento mandát by v případě svého zvolení do Senátu dala k dispozici.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu