Statistiky nakažených nemocí covid-19 na Praze 12

Statistiky nakažených nemocí covid-19 na Praze 12

V souvislosti s dotazy na to, kolik je v tuto chvíli na Praze 12 nemocných nákazou covid-19, uvádíme nejaktuálnější čísla z Hygienické stanice hlavního města Prahy a přidáváme k nim kontext.

Jak vypadají aktuální zveřejněná čísla?

V sobotu 21.3. byl nejpřesnější dostupný údaj o počtu občanů s potvrzenou nemocí 59 osob dle tabulky krajské hygienické stanice. Toto číslo je zveřejněno pro městský obvod “Praha 4”, který zahrnuje městské části Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov a Praha - Újezd (viz tabulka). Z vyjádření hygienické stanice mj. plyne, že podrobnější čísla stanice zveřejňovat nebudou, což odpovídá i (kritizovanému) trendu ze strany MZ ČR, které de facto zakázalo hygienikům zveřejňovat čísla nakažených s větší přesností než na úroveň okresů.

Co tato čísla znamenají (a co ne)?

Jedná se o počet potvrzených případů nákazy, tedy počet testovaných osob, u kterých byla nákaza prokázána. Bohužel tedy aktuální reálný stav nakažených (tedy počet lidí, kteří jsou virem infikováni a mohou jej dále roznášet) je potřeba odhadovat výrazně vyšší. Zveřejněná čísla jsou totiž limitovaná zejména dvěma podmínkami. Jednak se stále netestuje dostateční množství lidí; tedy lakonicky řečeno máme jen tolik nakažených, kolik máme testů. Jednak zveřejněná čísla jsou o 1-2 (někdy více) dny zpožděná a rychlost šíření viru je značná. Jednoduše: data za dnešek budeme mít nejdřív pozítří (a budou se významně lišit).

Co si z toho mám odnést?

Zodpovědná odpověď na otázku, kolik je nyní nakažených covidem-19 na Praze 12, tedy zní “zhruba 30 až 200 osob”. To je rozpětí, které nám moc neřekne, jak se máme zachovat. Vzhledem k tomu, že současný koronavirus je zákeřný zejména tím, jak skrytě se mezi populací šíří, je ale poučka jednoduchá i bez čísel.

Chovejte se tak, jako by každý, koho potkáte, byl potenciálně nakažený, a zároveň tak, jako byste vy sami byli jediným nakaženým a všichni kolem zdraví.


Pozn. pod čarou: Proč 30 až 200? co říkají modely? a hlavní úskalí přepočtu na jednotlivé MČ

Přesná čísla nakažených nedovede teď nikdo s jistotou říci. Lze ale počty modelovat. Podle některých statistických modelů se zveřejněný počet potvrzených nakažených a skutečný aktuální počet nakažených v populaci může lišit třikrát nebo až o řád. Vezmeme-li střední hodnotu 6, znamenalo by to, že je-li v České republice uváděno cca 1000 potvrzených nemocných (1047 k dnešnímu ránu), skutečný stav může být zhruba 6000 nemocných. Takové odhady a modely jsou použitelné pro velké datové soubory (řekněme území států), nelze z nich ale dovozovat, že je-li v Praze 300 potvrzených nakažených, analogicky podle modelu jich je reálně cca 1800. Praha může být zasažena více, ale taky méně než zbytek republiky (pravděpodobně však více vzhledem k pohybu, chování a hustotě obyvatel). Už vůbec pak nelze uvažovat v tom smyslu, že je-li tedy v republice šestkrát více nakažených, bude v příslušných městských částech označených jako Praha 4 nakažených “asi tak 360”. Stejně tak nelze určit, kolik by jich pak případně připadlo na Prahu 12.

Abychom dostali relevantní počet nakažených na Praze 12, museli bychom provést komplexní trasování nakažených (které ovšem z velké části neznáme) a simulovat velké množství variant, jak se nákaza šíří. Takové propočty nyní nejsou ani zdaleka možné a je pravděpodobné, že alespoň rámcově přesná čísla výskytu koronaviru budou k dispozici až po opadnutí epidemie.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu