Praha 12 otevírá své účetní knihy díky aplikaci CityVizor

Praha 12 otevírá své účetní knihy díky aplikaci CityVizor

Praha 12 zveřejnila první data z účetního systému v přehledném rozklikávacím rozpočtu aplikaci CityVizor na adrese www.cityvizor.cz. V první dávce jsou data od roku 2016. Připravujeme zveřejnění také předchozích let. Aplikace kromě samotného rozpočtu nabízí přehledné zobrazení faktur, smluv a úřední desky.

Starosta Jan Adamec uvádí:

„Rozklikávací rozpočet všem poskytuje velmi přehledný pohled na vývoj rozpočtů v průběhu let a ukazuje i průběžné čerpání peněz na jednotlivé projekty v průběhu roku včetně odkazů na proplacené faktury. Konkrétní detaily jsou hlavně u položek, na které byly čerpány externí dotace. Ještě pracujeme na vylepšeních a možnosti dočištění dat, aby tak vznikl mocný nástroj nejen pro veřejnou kontrolu, ale i pro vedení městské části a ostatní zastupitele.“

Pirátský zastupitel Václav Šístek dodává:

„Věříme, že pokud bude hospodaření s veřejnými penězi otevřené a veřejnosti srozumitelně prezentované, pomůže to ohlídat jejich řádnou správu. Naplňujeme tak další bod z pirátského programu.“

Aplikaci CityVizor vytvořili vývojáři na Ministerstvu financí a vydali ji pod tzv. svobodnou licencí, každý tak může zkoumat její zdrojový kód a navrhovat vylepšení. Aplikaci provozuje spolek Otevřená města, jehož členem se Praha 12 stala letos v červenci.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu