Chceme rozmanitější školy

Chceme rozmanitější školy

Školství rozhodně patří k prioritám našeho programu. Důvod je jednoduchý: Praha 12 je z velké části tvořena sídlišti, a tak nabízí svým obyvatelům především místo, kde bydlet. Ten, kdo bydlí, pak dává své dítě do blízké mateřské a následně základní školy. A mateřské a základní školy zřizuje naše městská část, která tak má významný vliv na to, jak budou tyto školy vypadat.

Současná nabídka škol v naší městské části nám však připadá příliš malá a pro náročnější rodiče nevyhovující. Žijeme v době, kdy se většina rodičů o vzdělání svých dětí zajímá víc než v dobách minulých a má přístup k informacím o tom, co dnes mohou dětem školy nabízet.

Pokud tedy rodiče chtějí své dítě umístit do školy, která učí podle metody Montessori, mají na výběr jen ZŠ Na Beránku. Jedinou šancí, jak do ní své dítě dostat, je nastěhovat se do některé ze spádových ulic školy anebo vymyslet, jak tam dítě ubytovat alespoň fiktivně. To je samozřejmě problém nejen pro rodiče, kteří ve spádové oblasti této školy nebydlí, ale i pro ty, kteří tam bydlí a jejichž dítě se do ní stejně z kapacitních důvodů nedostane, a musí pak dojíždět jinam. Podobná situace panuje i v okolí školy ZŠ Angel, která nabízí program Začít spolu a především plně bilingvní výuku. Proč by tedy to, o co je zájem, nemohly nabízet i jiné naše školy?

Více alternativ pro všechny

Naším cílem je věnovat školství více energie a samozřejmě i peněz z městského rozpočtu. Podobný „luxus“, jaký mají obyvatelé žijící ve spádové oblasti ZŠ Na Beránku a ZŠ Angel, chceme nabídnout i ostatním obyvatelům naší městské části. Vždyť i z jejich daní se školní programy, o které je zájem, platí. Nabídka by přitom mohla být ještě širší. V některé škole by mohla fungovat škola waldorfská, jinde třeba daltonská, jenská anebo programy Zdravá škola a Scio. Na výběr je dost možností, které lépe odpovídají požadavkům dnešní doby.

Naším cílem je, aby každá z našich škol nabízela minimálně jednu alternativní třídu, tak aby možnost vybrat si měli všichni rodiče z naší městské části. Podobně bychom rádi rozšířili počet mateřských školek s alternativním výukovým programem. V současné době u nás funguje MŠ Montessori s programem Montessori, MŠ Hasova, Pastelka, Srdíčko a Větrníček pak nabízejí program Začít spolu, MŠ Podsaďáček vychází z programu Zdravá škola. I v tomto případě bychom rádi zvětšili rozmanitost školních programů tak, aby si rodiče mohli pro své děti lépe vybrat.

Dnes víme, že vzdělání je důležitější víc než kdykoliv v minulosti a právě alternativní školní programy mohou dětem školu nezprotivit už v útlém věku, udržet jejich přirozenou zvídavost a připravit je na změny, které svět v dalších letech čekají.

Byty pro učitele

Vzhledem k tomu, že jsme čtvrť, jejíž funkce je především obytná, myslíme si, že právě nabídkou bytů k podnájmu k nám můžeme učitele těchto alternativních programů nalákat, a díky nim nabídku různých výukových programů rozšířit. Bytů u nás přibývá až příliš rychlým tempem a starousedlíci z toho většinou nic nemají; naopak spíše o něco přijdou, i kdyby to měl být jen klid nebo trocha sluníčka.

Domluvme se s developery, aby součástí každého jejich projektu bylo i několik bytů, které získá městská část, a ta je pak bude moci využít právě pro učitele. Vždyť i budoucí majitelé bytů, které tito developeři stavějí, jistě pro své děti ocení větší nabídku škol ve svém okolí.

foto: ZŠ Angelovova; autor: Pavel Hrdlička, CC-SA 3.0

(článek vyšel také v našich Pirátských listech pro Prahu 12)

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu