Sofijské náměstí se již brzy otevře

Sofijské náměstí se již brzy otevře

Na konci srpna se Modřany dočkají hotového Sofijského náměstí (slavnostní otevření pak proběhne v sobotu 12. září). Klíčový bod městské části byl konečně revitalizován, jeho nová podoba je žhavé téma nejen na sociálních sítích, přinášíme proto souhrnné informace o projektu, jeho rozpočtu a pozadí toho, jak projekt vznikal, a za jakých okolností doznal současné podoby. Projekt má svou stránku na webu Prahy 12, kompetenčně spadá pod koaliční ODS.

Nové náměstí v kostce

 • vodní prvek pro ochlazení nejen dětí, ale i okolí
 • retenční / vsakovací nádrž na zadržení vody pro park pod náměstím (část dešťové vody se vsákne spárami mezi dlaždicemi, zbylá je kanálky vedena do nádrže)
 • 10 nových stromů k původním 3 platanům pro stín a ochlazení
 • místo pro konání nových trhů a větších akcí
 • rampa pro bezbariérový přístup do pasáže
 • vodící prvky pro osoby se zrakovým postižením
 • nový mobiliář vč. laviček a košů
 • pobytové schody

Vývoj zakázky od roku 2017

Zakázka na projektování náměstí byla schválena 26. 6. 2017 (usnesením rady MČ R-130-031-17). Byly osloveny 3 firmy, výzva byla otevřena do 10. 7. Vítěz byl vybrán 24. 7. 2017 usnesením R-131-002-17. Nabídku podaly dvě firmy, obě byly mezi oslovenými. Druhá firma v pořadí nabídla cenu výrazně přes limit zakázek malého rozsahu, tedy by stejně musela být vyřazena. Zakázku vyhrála firma Architektura, s.r.o. architekta Davida Krause. David Kraus na Praze 12 projektoval např. i komořanské náměstí, v roce 2018 získal Cenu za architekturu.

Již 26. 9. 2017 byl návrh projektu prezentován na akci Veřejné fórum rozvoje MČ Praha 12. Na akci byly prezentovány dvě varianty projektu, které se lišily jen řešením spodní části parku pod poštou.

Předchozí vedení radnice získalo na rekonstrukci dotaci od hlavního města Prahy (MHMP) ve výši 30 milionů (nám se později podařilo převést z jiné nevyčerpané dotace dalších 10 milionů).

Proč jsme to celé nezrušili?

Při našem příchodu na radnici na podzim roku 2018 nám byl hotový projekt prezentován s tím, že se pracuje na zisku stavebního povolení. Rozpočet projektu byl téměř 83 milionů, a výrazně tak překročil dotaci MHMP. Pokrýt rozdíl z vlastních peněz Prahy 12 by rozpočet městské části extrémně zatížilo, nemohli bychom realizovat vůbec žádnou jinou investici nebo opravu a ještě k tomu seškrtat většinu výdajů napříč všemi kapitolami.

Pokud bychom rekonstrukci podle tohoto projektu neprovedli a snažili se udělat jiný, ztratili bychom cca 2 roky času a velmi pravděpodobně bychom tak přišli o dotaci z magistrátu, která je časově omezená.

Že je Sofijské náměstí středobodem Prahy 12 a nejrušnějším místem, zároveň je však zanedbané, vlastně jen široký chodník, vyšlo jednoznačně i z tzv. pocitové mapy. Proto jsme se v radě dohodli, že k rekonstrukci přistoupíme.

Úspory a změny v projektu

Abychom se vešli do rozpočtu daného dotací, vedení Prahy 12 udělalo spolu s architektem následující redukci:

 1. realizace projektu byla rozdělena na 2 fáze: náměstí a park
 2. drahá kamenná dlažba byla nahrazena za velkoformátovou betonovou dlažbu (samotná kamenná dlažba měla stát cca 22 milionů, ušetřili jsme tedy cca 19 milionů). Aby nebyla betonová plocha fádní, přidalo se na ni několik oživujících prvků (slova, otisky, kostky)
 3. dlouhá rampa napříč schody před PRIORem byla odstraněna, ponechána byla rampa vedle požárního schodiště z PRIORu.
 4. z rekonstrukce byl vynechán úzký prostor mezi parkovištěm u Billy a obchodním centrem proti ní
 5. v průběhu realizace se našlo místo pro další tři stromy

Sofijské náměstí - změny projektu (kliknutím se obrázek otevře ve větším detailu)

Projekt pro stavební povolení z října 2018 (tedy ještě od předchozího vedení) je k nalezení dole na stránce projektu, konkrétně zde. Patrně již na základě připomínek předchozího vedení byly okolo stromů místo jednotlivých laviček navrženy kruhové, protože byly již v projektu z prosince 2018, který nám byl poprvé prezentován. Realizovaný projekt se proti tomu od předchozího vedení radnice liší jen v detailech.

Jak se stává téměř ve všech stavebních projektech, v průběhu realizace došlo ještě k několika změnám, které byly způsobeny tím, že se během výkopů zjistilo, že některé inženýrské sítě leží pod náměstím na jiném místě či v jiné výšce než projektantovi jejich správci udali. Kvůli umístění retenční nádrže pak bohužel musel být pokácen jeden strom v parku, který bude nahrazen na novém místě o něco níže v parku.

Zvýšit počet stromů v projektu bylo pro nás od začátku prioritou. Oproti projektu se nám podařilo umístit další 3. Právě kvůli inženýrským sítím není možné vysadit stromů více než těchto 10.

Sofijské náměstí

Proč betonová plocha se slovy

Dle architekta by tak velká plocha vydlážděná jednou barvou betonové dlažby byla příliš fádní, proto vymýšlel, jak plochu oživit. Přišel s návrhem vytvoření slov z dlaždic. Nápad nebyl přijat se stoprocentním nadšením, architekt proto strávil další 2 měsíce vymýšlením grafických alternativ a dvě z nich nakonec dotvořil do podoby jednoduché vizualizace. Při závěrečném hlasování se velká většina přítomných členů rady přiklonila k variantě se slovy a architekt svůj záměr vysvětlil v rozhovoru pro Noviny Prahy 12.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu