Vyčerpané půdě vdechl nový život. Projekt Prahy 12 bodoval ve finále Adapterra Awards

Vyčerpané půdě vdechl nový život. Projekt Prahy 12 bodoval ve finále Adapterra Awards

Mrtvou půdu nahradil komunitní permakulturní sad. Praha 12 s podporou místních obyvatel obnovuje biodiverzitu na obecních pozemcích. Příklad šetrného zemědělství zabodoval také v letošním ročníku Adapterra Awards Nadace Partnerství. Odnesl si zvláštní cenu za Prahu.

Za projektem stojí místostarostka Eva Tylová a Veronika Oušková, místopředsedkyně Pirátů z Prahy 12.

“Okrajové ulice Cholupic a Točné byly po přívalových deštích často zaplavované a zanášené bahnem z polí. Zdejší památný dub živořil kvůli těsnému oborávání a krajina nelákala k procházkám,” popisuje následky předešlého konvenčního hospodaření agrodružstva Eva Tylová. Ve spolupráci s odborníky, vysokými školami i místní komunitou se proto rozhodla navrátit do krajiny přirozenou biodiverzitu, která navíc pomáhá předcházet negativním důsledkům změny klimatu.

pole

Některé pozemky Praha 12 pod vedením Pirátů pronajala pachtýřům nově s podmínkou šetrného hospodaření. Jeden z prvních už v roce 2019 zasel na část pole květnatou louku, vybudoval mimo jiné včelnici, vysadil ovocné stromy a místo chemického hubení hrabošů instaloval berličky pro dravce. V plánu je nyní kaskáda zasakovacích tůní.

K péči o ostatní pozemky pak městská část přizvala spoluobčany a místní spolky. “Kde předtím rostla řepka, vznikl komunitní permakulturní sad a biokoridor, vyseli jsme louky, kolem cest rostou opět aleje. Soustředíme se na zachování památného dubu a cenného mokřadu. Změna se týká celkem 12 hektarů pozemků, na sedmi z nich jsou opatření už realizovaná. Zlepšení kvality zemědělské půdy a krajiny má nevyčíslitelnou hodnotu,” vyjmenovává konkrétní změny Eva Tylová. Věří, že šetrné zemědělství Prahy 12 bude příkladem dobré praxe i pro další samosprávy.

strom

“Česká krajina potřebuje zodpovědné vlastníky a hospodáře jako sůl. Jsem moc ráda, že v naší městské části jsme potřebnou změnu zahájili,” doplňuje Veronika Oušková, která celou koncepci využití zemědělských pozemků navrhla. Pokud je Eva pomyslnou duší projektu, pak Veronika je jeho mozkem.

V předchozích letech totiž neměl na úřadě nikdo na starosti agendu hospodaření na zemědělských pozemcích. Radnice proto vyčlenila část úvazku na činnosti mezi působností odborů životního prostředí a majetku a také na spolupráci s výzkumnými ústavy a univerzitami, především Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. “S projektem nám velmi pomohli také dobrovolníci, kteří mu věnovali nespočet hodin svého času,” dodává Tylová. Stromy a keře sázeli místní občané i žáci zahradnického učiliště pro handicapované žáky v Komořanech. Spolek Sázíme stromy dodal od sponzorů stromy, keře i kůly.

Letošní ročník soutěže Adapterra Awards byl už třetím v pořadí. Jejím prostřednictvím Nadace Partnerství hledá zajímavé projekty, které pomáhají přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně a inspirovat tak ostatní. Do výběru vítězů se prostřednictvím hlasování zapojila také veřejnost. Cenu Eva Tylová převzala 4. listopadu.

Eva Tylová přebírá cenu

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu